راهکار جداسازی شبکه از اینترنت

همانظور که میدانیم امروزه راهکار جداسازی شبکه از اینترنت جزء نیازهای اساسی یک سازمان میباشد همانند نیاز سازمانها به سیستم ذخیره سازی و فایروال، واقعیت این است که عمر به اشتراک گذاری اینترنت به شیوه قبل (نرم افزار Accounting) کاملا به سر آمده و مدیران فناوری اطلاعات که زمانی چالش انتخاب بهترین نرم افزار حسابرسی کابران اینترنت را داشته بودند، حال به دنبال محصولی میگردند که علاوه بر قابلیت اکانتینگ خوب امکان ایجاد بستر جداسازی منطقی در شبکه را داشته باشد.